2014-02-26 | 19:36:00 | Filed Under: Justin med fans

Justin träffar fans på ett zoo i Atlanta (24 Februari)